...
Jan Adamov

Vedoucí právního oddělení

+420 770 681 600
adamov@8m.eu

Honza s 8m spolupracuje jako externí právník. V 8m se zabývá tvorbou smluv, monitoringem legislativy nebo zastupováním 8m ve správních řízeních.

Jako absolvent pražské právnické fakulty sbíral zkušenosti v českých a mezinárodních advokátních kancelářích, rovněž jako stážista na legislativním odboru ministerstva.

Vedle právní praxe se angažuje ve veřejném životě, např. skrze aktivity spolku Fórum demokratické společnosti. Ve volném čase rád cestuje a poznává nové kultury - ať už fyzicky anebo prostřednictvím talíře.