budoucnost energie.
již nyní.

O NÁS

Skupinu 8m jsme založili s myšlenkou přispět k energetické transformaci a připravit naše země na potřeby 21. století. Věříme, že i my můžeme přispět k levné a čisté energii, energii budoucnosti.

Každý den se věnujeme vývoji projektů obnovitelných zdrojů energie od prvního nápadu až po finální projekt. Působíme primárně v rodných zemích našich zakladatelů, tedy v Česku a na Slovensku, ale naši činnost rozvíjíme také v oblasti CEE regionu. V Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvatsku spolupracujeme s místními developery a odborníky se špičkovou lokální znalostí.

Máme mladý a dynamický tým, který neustále posouvá hranice možností našich projektů. Spolupracujeme s předními světovými hráči, což nám umožňuje rozvíjet naše cíle ve velkém měřítku a využívat nejlepší světové technologie.

Víme, že máme všechny potřebné nástroje k dosažení našich cílů.

Budoucnost energie. Již dnes.

map

SPOLUPRÁCE

Jsme přesvědčeni, že každý úspěšný projekt musí splňovat základní podmínku - musí být přínosem pro všechny strany. Proto aktivně spolupracujeme s vlastníky půdy, obcemi a místními komunitami i velkými odběrateli elektrické energie.

V naší DNA je dodávat maximální kvalitu a profesionalitu. S tím přistupujeme ke každému projektu, na kterém pracujeme. Neustále hledáme způsoby jak rozšířit naše portfolio projektů a zkvalitňovat výstupy – ale na to potřebujeme spolupracovat s okolím.

SPOLUPRÁCE S VLASTNÍKY PŮDY

Na základě našich dlouhodobých zkušeností jsme určili několik kritérií, která považujeme za nezbytná pro zachování ekologických, technologických nebo estetických standardů, kterými se řídíme. Patří mezi ně:

  1. Nízká kvalita půdy - Vybíráme si pozemky nízké bonity a také nasloucháme místním zemědělcům a reflektujeme jejich zkušenosti.
  2. Nízká viditelnost z obydlených oblastí - Chápeme obavy místních z ničení jejich okolí a krajiny, jak ji znají. Věříme, že tyto změny lze provést citlivě.
  3. Minimální velikost 8 hektarů - Abychom mohli efektivně pracovat a přinášet prospěch místní komunitě, preferujeme stavbu větších projektů o minimální velikosti 8 hektarů. Nicméně jsme otevřeni i menším projektům, pokud je to výhodné a přínosné pro všechny zúčastněné strany.

Možná to nevíte, ale našimi projekty pomáháme půdě. Existuje celá řada nezávislých studií, která prokazuje pozitivní vliv fotovoltaických elektráren na půdu a lokální biodiverzitu. Půda méně eroduje, zadržuje více vody, bez rušení hostí množství drobných živočichů a ptáků a osázená lučními květinami poskytuje zdroj obživy pro motýly a medonosný hmyz.

SPOLUPRÁCE S PODNIKY

Podnikům dodáváme zelenou elektřinu přímo z našich elektráren. Přímé odběry od naší skupiny poskytují finanční jistotu ukotvením nákladů na středně až dlouhé období (na 5 až 20 let). Přímý přístup k obnovitelným zdrojům energie, které jsou spolehlivé a certifikované, také umožňuje snižovat náklady na spotřebu energie a tuto dekarbonizovat. Díky našim dodávkám podniky mohou splňovat evropské odpovědnostní požadavky (ESG) a to jim umožňuje přístup k levnějším zdrojům. Pro podniky není lepší spolupráce, než ta s námi.

Vedle elektřiny připravujeme pro velké odběratele také dodávky vodíku, a to především prostřednictvím potrubí vedoucím z našich elektráren ležících ideálně v bezprostřední blízkosti místa spotřeby. Takovéto projekty vyžadují hlubokou znalost našich klientů a jejich potřeb a maximální důvěru. A na nás se můžete spolehnout. Již nyní.

SPOLUPRÁCE S OBCEMI

V rámci našich projektů úzce spolupracujeme s obcemi, které se pro nás stávají dalšími významnými partnery. Lokality elektráren jsou vyhledávaným cílem pro investory, kteří poptávají čistý a ekologický zdroj energie. Takový zájem přináší nové příležitosti pro rozvoj nejen metropolí, ale i dosud často opomíjených oblastí. Nespoléháme se ale pouze na pasivní přínosy a sami také aktivně obce podporujeme. Vždy hledáme řešení „ušité na míru“, proto se forma spolupráce může lišit na základě individuálních potřeb. Nabízíme například dlouhodobě levnější energii, podporu infrastrukturních projektů nebo pravidelné příspěvky do rozpočtu. Držíme se tří hlavních cílů, a to:

  1. podpořit rozvoj obce a jejích obyvatel
  2. zvýšit příjmy obce
  3. podílet se společně na tvorbě lepší a zelenější budoucnosti

Jsme přesvědčeni, že estetická stránka každého projektu je nezbytnou součástí jeho řešení. Vždy se snažíme dělat projekty tak, jako bychom je navrhovali vedle svého domu. Vždy také nasloucháme lidem a jejich názorům, které se pak snažíme co nejvíce promítnout do našich projektů.

TEAM

...

Jan Selep
Partner

+420 776 277 396
selep@8m.eu

...

Petr Koblovský
Partner

+420 777 55 66 50
koblovsky@8m.eu

...

Kateřina Pěchotová
Project manager

+420 777 008 190
pechotova@8m.eu

...

Dan Hlaváček
Project manager

+420 777 860 050
hlavacek@8m.eu

...

Veronika Kunová
Project managerka

+420 770 681 700
kunova@8m.eu

...

Jakub Okuliar
Project manager

+420 608 088 812
okuliar@8m.eu

...

Jan Adamov
Právník

+420 770 681 600
adamov@8m.eu

...

František Šup
Technický specialista

+420 778 070 808
sup@8m.eu

...

Ivar Majda
Technický specialista

+420 608 788 865
majda@8m.eu

...

Josef Henzl
Technický specialista

+420 608 788 865
henzl@8m.eu

...

Michal Kočí
Technický specialista

 
koci@8m.eu

...

Jakub Hrusc
Technický specialista

+420 608 788 844
hrusc@8m.eu

...

Miroslav Simlastik
Technický specialista

 
simlastik@8m.eu

...

Roza Andrlova
Asistentka provozu

 
rozalie.andrlova@8m.eu

...

Andrej Skok
Environmentalní specialista

+420 778 588 800
skok@8m.eu

...

Anna Andrlova
Marketing a PR

 
andrlova@8m.eu

SPOLUPRÁCE S TALENTY

Chceš být součástí mladého kolektivu ve start-upu, který se snaží změnit svět? Chceš řídit projekty? Nebo se chceš kariérně posouvat? Tohle vše ti můžeme nabídnout! Rádi si na dobrého člověka počkáme a zároveň si rádi vychováme budoucí projektové manažery. Vše tě naučíme krok po kroku a dostaneš se k zajímavým projektům, které budeš mít nastarosti ty sám. Od tebe jen očekáváme, že se budeš chtít sám rozvíjet. Naše práce nás baví a ještě o to víc, když víme, že naším posláním je zlepšovat život a bezpečí nejen v naší zemi, ale i v celém středoevropském regionu, díky našim solárním elektrárnám.

Tak co, půjdeš s námi vytvářet budoucnost energie?